TEHLİKELİ ATIK BEYAN SİSTEMİ (TABS) DUYURUSU

TEHLİKELİ ATIK BEYAN SİSTEMİ (TABS) DUYURUSU

Tehlikeli Atık Beyan Sistemi(TABS)

 

            Bilindiği üzere; Atık Yönetimi Yönetmeliği, 9 maddesi (ğ) bendi gereğince Atık Beyan sistemi (TABS) 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile kullanıma açılmıştır. Söz konusu modül Yönetmelik hükmü gereği Mart ayı sonuna kadar kullanıma açık tutulacak olup, 31 Mart 2016 günü bitimi itibariyle kullanıma kapatılacaktır.

TABS atık üreticilerinin kullanımına kapatılmadan önce ve kapatıldıktan sonra Valiliklerimizce yapılması gereken iş ve işlemler büyük önem arz etmekte olup, aşağıda aşamaları belirtilen çalışmaların yapılması gerekmektedir. Modülün kullanımı ve uzatma işlemlerine ilişkin yardım videolarına Atık Yönetim Uygulaması üzerinden ulaşılabilmektedir.

Sistem kapatılmadan önce yapılması gereken çalışmalar;

- Üretimlerinden dolayı tesislerinde tehlikeli veya tehlikesiz atık oluşan ancak Bakanlığımız Firma Bilgi Sistemine kayıt olmamış olan tesislerin tespit edilmesi ve kayıt altına alınmalarının sağlanması,

- Sisteme ilk kez giriş yapacak tesislerce kullanıcı adı ve şifre başvurularının hızla neticelendirilmesi ve Atık Yönetim Uygulamasına erişim hakkında bilgilendirme yapılması

- Raporlama kısımları kullanılarak atık beyanını gerçekleştirmeyen ya da hatalı bildirimleri bulunan tesislerin tespit edilerek uyarılması ve gerekirse onay işleminin iptal edilerek düzeltilmesinin sağlanması (Video: Dinamik Raporlama),

- Tesislerin mükerrer kayıt olup olmadığının analiz edilmesi, mükerrer kayıtların devre dışı işlemi yapılarak sistemden temizlenmesi ve mükerrer kayıt dışında kalan tesislerin listelenmesi (Video: Beyan İşlemleri),

Bununla birlikte sistem kapatıldıktan sonra yapılması gereken çalışmalar ise;

- Raporlama kısımları kullanılarak atık beyanını yapan tesislerin beyanlarının incelenmesi (Video: Dinamik Raporlama),

- Yapılan beyanlarda hata tespit edilmesi veya sistemden kaynaklı olarak beyanını yapamayan ve bu durumu Mart sonuna kadar olan süre içerisinde resmi olarak bildiren tesislerin problemlerinin giderilmesini sağlamak için bir defaya mahsus olmak üzere 5 iş gününü geçmeyecek şekilde Atık Yönetim Uygulaması üzerinden uzatma süresi verilmesi (Video: Beyan İşlemleri)

- Sistemin beyana kapatılmasının ardından yapılması gereken iş ve işlemlerin 1 Temmuz 2016 tarihine kadar yapılması ve Bakanlığımıza bilgi verilmesi şeklinde belirlenmiştir.