Ekibimiz

Ekibimiz

Rahşan Bukni Ulus


 1974 Kars  doğumlu. Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünden Çevre Mühendisi olarak mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı. Yüksek lisansa devam ettiği yıllarda İstanbul Çevre İl Müdürlüğü’nde Çevre Mühendisi olarak göreve başladı. 14 yıl İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünde çalıştıktan sonra ayrılarak Ulus Mühendislik Çevre Danışmanlık İş Sağlığı ve Güv. Ltd. Şti.’i kurdu.

Yapmış Olduğu Çalışmalardan Bazıları:

2006 yılında Tuzla Orhanlı da bulunan gömülü tehlikeli atık varil ve benzeri malzemelerin sahadan çıkarılması çalışmasında saha koordinatörü olarak görev yapmıştır. Bu olay ve sonrası yapılan çalışmalar, yıllardır Türkiye Büyük Millet Meclisinde bekleyen Çevre Kanununun yayımlanarak yürürlüğe girmesine vesile olmuştur. Bu çalışmadan ötürü, İstanbul Valiliği’nden taktir belgesi, Çevre ve Orman Bakanlığından Teşekkür belgesi almıştır. Bu çalışmanın detaylarını içeren makale hazırlayarak,  TÜRKAY Kongresinde bildiri olarak sunmuştur.

Çevre Bakanlığında görevli olduğu yıllar boyunca;

-      Bir çok ÇED Raporunun incelemesi ve Raporu yönetilmesinde aktif çalışmaları olmuş ve bu nedenle ÇED Koordinatör belgesi almaya hak kazanmıştır,

-      Birçok çevre denetiminde bulunmuş ve bu denetimler, aldığı eğitim ve girdiği sınav sonunda Çevre Denetçisi Belgesini mevcuttur,

-      Bir çok firmanın Çevre İzni ve/veya Lisansı işlemlerinde görev almış ve bu belgelerde imzası yer almıştır. Ulus Mühendislik Çevre Danışmanlık Eğitim İş Sağlığı ve Güvenliği Ltd. Şti. bünyesinde de bir çok firmanın Çevre İzin ve/veya Lisans işlemlerini alınmış ve bu konuda birçok firmayla çalışmalar başarılı bir şekilde yürütülmektedir.

-      Çevre İl Müdürlüğü ve mevzuat gereği ilgili paydaşlarıyla ortak toplantılar hazırlamak veya bu toplantılara İl Müdürlüğünü temsilen katılımlar gerçekleştirmiştir.

Verdiği Eğitim ve Konuşmalardan Bazıları:

Sanayi tesisleri ve hastanelerde verilen onlarca eğitime ek olarak,

>

Tarih

Kime

Konu

2004

Jandarma Doğal Hayatı Koruma Komutanlığı- Jandarma Çevre Koruma Timi

Çevre Eğitimi

2008

Çevre Mühendisleri Odası

Ambalaj Atıkları Yönetimi

Katı Atık Yönetimi

Çevre Hukuku

2009

Marmara Belediyeler Birliği

Katı Atık Düzenli Depolama Tesis Kriterleri

2010

Yıldız Teknik Üniversitesi- Türkay Kongresi

2006 yılında Tuzla Gömülü Varilleri Çıkarması ve Getirdikleri

2010

Yıldız Teknik Üniversitesi- Türkay Kongresi

İstanbul İlin de Ambalaj Atıklarının Yönetimi

2010

Yıldız Teknik Üniversitesi- Türkay Kongresi

İstanbul İlin de Katı Atıkların Yönetimi

2010

Yalova Belediyesi Çevre Paneli

Atık Yönetimi

2010

Tekirdağ Belediyesi Çevre Paneli

Atık Yönetimi

2011

TSE Gebze Kampüsü- Sistem Belgelendirme Personeli

Çevre Eğitimi

2013

Kadir Has Üniversitesi Akıllı Şehirlerde Bilişim Kongresi

Günümüzde ve Gelecekte Ülkemizde Ve Dünya Da Çevre Ve Atık Yönetimi

2013

Tuzla Belediyesi ve Tüm Marmara Belediyeleri Atık Yönetimi Toplantısı

Atık Yönetimi