SEVESO Büyük Kaza Önleme Politikası

SEVESO Büyük Kaza Önleme Politikası

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI POLİTİKASI (BKÖP) – SEVESO II-III ÇALIŞMALARI

 

BKÖP Nedir?

30.Aralık.2013, 28867 Mükerrer sayılı Resmi Gazete ile “Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik”  BKÖP, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı – Sosyal Güvenlik Bakanlığı eş güdümünde uygulanmaya başlanmıştır. İlgili yönetmelik başta 6331 Sayılı İş Güvenliği Kanunu olmak üzere, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve Çevre Teşkilatları Kanununa atıfta bulunur. Bu yönetmelikle büyük endüstriyel kazaların meydana gelmemesi için endüstriyel tesis yöneticilerinin ve sahiplerinin gereken önlemleri alması ve alınan bu önlemlerin uygulanması hedeflenmiştir.

SEVESO” Adı Nereden Gelmektedir?

ICMESA Chemical Company’nin Kuzey İtalya SEVESO kentinde bulunan tesisinde 10 Temmuz 1976’da meydana gelen patlama sonucunda oluşan toksik (zehirli) gaz bulutu bu yerleşim yerine doğru hareket etmiş ve bölgede bulunan Çevre, İnsan ve Hayvan varlığı, sağlığı ciddi bir şekilde zarar görmüştür. Triklorofenol (TCP) bulaşması sonucu oluşan bu zararlanmanın etkileri uzun bir dönem devam etmiştir.

Daha sonra Avrupa Konseyi, yayımlamış olduğu 82/501/EEC ve 96/82/EC direktifleriyle SEVESO uygulamasını başlatmıştır. Türkiye Cumhuriyeti de bu direktifleri temel alarak ve kendi mevzuatlarına atıfta bulunarak BKÖP uygulamasını 2013’den itibaren uygulamaya sokmuştur.

Kimler SEVESO uygulamak zorundadır?

Tehlikeli Kimyasal Maddeleri bulunduran bütün Endüstriyel tesis sahipleri çevre.online.gov.tr adresinden, tesislerinde var olan tehlikeli maddeleri bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirimleri firma temsilcileri danışman firmalara da yaptırmaktadırlar. Daha sonra sistem tarafından ilgili tesis, TEHLİKESİZ, ALT SEVİYELİ, ÜST SEVİYELİ olarak gruplandırılmaktadır. Sonraki aşamada ise belirlenen seviyeye göre bu kuruluşlar; Büyük Kaza Önleme Politikası, Güvenlik Raporu ve Dahili veya Harici Acil Durum planlarını hazırlamak ve sunmak ile yükümlüdürler.

Alt Seviyeli olarak belirlenen tesisler Büyük Kaza Önleme Politikası, Güvenlik Yönetim Sistemi, Kantitatif Risk Analizi (Quantity Risk Analysis) çalışmalarını yaparak ilgili raporları hazırlayıp yetkili makamlara sunmakla yükümlüdürler.

Üst Seviyeli tesisler ise Büyük Kaza Önleme Politikası, Güvenlik Yönetim Sistemi, Kantitatif Risk Analizi (Quantity Risk Analysis), Güvenlik Raporu, Dahili Acil Durum Plan’larını hazırlama ve buna ek olarak Domino Etkisi Analizi, Arazi Kullanımı ve Planlama Çalışmalarını ilgili resmi kuruluşlarla hazırlayıp, gerekli resmi belgeleri yetkilendirilmiş makamlara sunmakla yükümlüdürler.

Hem Alt hem de Üst Seviyeli Tesisler raporlarını vermelerinden sonra Çevre ve Şehircilik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak gerekli denetimlere tabii olacaktır.

01.01.2016tarihine kadar tesis sorumluları gerekli raporları hazırlayıp/hazırlatıp, online.çevre.gov.tr adresine madde girişlerini yapmakla yükümlü tutulmuşlardır.


 

Ulus Mühendislik Çevre Danışmanlık Eğitim İş Sağlığı ve güvenliği Ltd. Şti. ile Yapabilecekleriniz…..

  • Uzman Mühendisleriyle SEVESO konusunda doğru, bilimsel ve sonuca giden danışmanlık hizmetini sunmak,

  • Sahip olduğu mühendislik tecrübesini bu alana aktararak formaliteden uzak, müşteriyi yormayan yerinde yönlendirmelerde bulunmak,

  • Yurt Dışı İş Ortağımız ile birlikte Yönetmeliğin yapılmasını zorunlu kıldığı Analizleri doğru ve eksiksiz bir biçimde gerçekleştirmek,

  • SEVESO konusundaki Yurt Dışı tecrübesini doğrudan müşterileri ile paylaşmak,

  • Disiplinler arası mühendislik yaklaşımı ve anlayışı ile çözüme giden önerilerde bulunmak,

  • Bakanlıkların konuyla ilgili gerçekleştireceği denetimlerde yanınızda olmak.

Yönetmeliğe Ulaşmak için tıklayınız.