Proje Tanıtım Dosyası (PTD) Hazırlama

Proje Tanıtım Dosyası (PTD) Hazırlama

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerçekleştirilecek bir faaliyete ilişkin, faaliyet öncesi inşaat aşamasında başlayan  ve faaliyet sırasında ve sona erdikten sonrada devam eden çevresel etkilerin incelenip, izlenip ve değerlendirildiği süreç olarak tanımlanır. Herhangi bir konuda faaliyete başlanmadan öncesinde o faaliyete ait 07.02.1993 tarih ve 21489 sayılı Resmi Gazete de yürürlüğe giren ve daha sonrasında  25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe girerek en güncel şeklini alan Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği kapsamında Ek-2 listesi içerisinde yer alan faaliyet sahiplerinin T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ya da bağlı bulundukları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine Proje Tanıtım Dosyası hazırlatarak başvuru yapmaları gerekmektedir. Ulus Mühendislik Çevre Danışmanlık Eğitim İş Sağlığı ve Güvenliği Ltd. Şti. ÇED yönetmeliği kapsamında proje tanıtım dosyalarının hazırlanması ve hazırlatılması aşamalarında faaliyet sahiplerine danışmanlık hizmeti vermektedir. Ulus Mühendislik Çevre Danışmanlık Eğitim İş Sağlığı ve Güvenliği Ltd. Şti. 09.04.2013- 09.04.2018, 7340 numaralı yetki belgesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilendirilmiş Çevre Danışmanlık firmasıdır.