Temiz Üretim Planları Hazırlama

Temiz Üretim Planları Hazırlama

Temiz Üretim Planları Hazırlama

Eko-verimlilik ya da diğer ismiyle Temiz Üretim aynı miktarda üretim için: o daha az doğal kaynak harcaması, o daha az enerji kullanımı ve o daha az atık üretimi prensiplerine dayanmaktadır. Bu çerçeveden bakınca, eko-verimlilik çevresel kaygılarla beraber ekonomik kalkınma, endüstriyel verimlilik ve doğal kaynakların korunması gibi kavramlarla da ilişkilidir.

Temiz Üretim ürünün tasarımından geri dönüşümüne kadar bütün süreçlerin çevreye olan zararlarının azaltılması veya yok edilmesini amaçlayan daha bütünleyici bir yaklaşımdır. Temiz üretim, üretim süreçleri için; hammadde, su ve enerjinin etkin kullanımını, tehlikeli hammaddelerin kullanılmamasını, üretim prosesleri boyunca her türlü atıkların gerek miktar gerek toksik içerik bakımından azaltılmasını öngörür. Aynı zamanda temiz üretim,  7/24  ürünlerin yaşam döngüsü boyunca ortaya çıkan olumsuz etkilerinin azaltılmasıdır.