Su ve Atıksu Arıtma Tesisi Danışmanlığı

Su ve Atıksu Arıtma Tesisi Danışmanlığı

ATIKSU ARITMA TESİSİ

ULUS MÜHENDİSLİK ÇEVRE DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ LTD. ŞTİ. Konularında deneyimli personeli ile  "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği" , "Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi" ve "Alıcı Ortamlara Atıksu Deşarj Standartları Ve Kirletme Yasakları Yönetmeliği" ve diğer Çevre Mevzuatları kapsamında firmanızın çözüm ortağı olmaktadır.
Çevre İzni Alınması İle İlgili Hükümler
• Alıcı Ortama Atıksu Deşarjı Olan Kurum, Kuruluş ve İşletmeler İçin Çevre İzni
• Alıcı Ortama Atıksu Deşarjı Konusunda Çevre İznine Tabi İşletmeler İçin Genel Hükümler
• Alıcı Ortama Atıksu Deşarjı Olan Kurum, Kuruluş ve İşletmeler İçin Çevre İnine İtiraz
• Kirlenmeye Karşı Tedbir Yükümlülüğü
• Derin Deniz Deşarjı Olan Kurum, Kuruluş ve İşletmeler İçin Çevre İzni
Atıksu Altyapı Tesislerindeki Uygulamalar
• Atıksu Toplama ve Bertaraf Yükümlülüğü
• Atıksu Bağlantı İzni ve Belgesi
• Kanalizasyon Sistemine Bağlantı Kısıtları
• Atıksu Toplama Sistemine Verilemeyecek Maddeler
• Atıksu Altyapı Tesislerine Bağlanabilecek Atıksuların Özellikleri
• Ön Arıtma Tesisleri
• Kanalizasyon Sistemine Bağlantı ve Boşaltımların Kontrol Düzeni
• Atıksu Altyapı Tesisleri Kullanımı Çerçevesinde Yönetmeliğin İhlali Kapsamına Giren Davranışlar
Çeşitli Hükümler
• Denetim
• Haber Verme Yükümlülüğü
• Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı
• İzleme