İş Sağlığı Ve Güvenliği (İSG)

İş Sağlığı Ve Güvenliği (İSG)

İşyerlerinde iş sağlığı ve güveliğinin sağlanmasında ve mevcut şartların iyileştirilmesi konularında, sanayinin çeşitli sektörlerinde tecrübe edinmiş   Ulus Mühendislik Çevre Danışmanlık Eğitim İş Sağlığı ve Güvenliği Ltd. Şti. çalışanları sizlere kaliteli bir  danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
•         İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatları çerçevesinde danışmanlık hizmetleri
•         Çalışanlara yönelik kullanılacak kişisel koruyucu ekipmanların belirlenmesi
•         Uyarı-ikaz işaret ve levhalarının belirlenmesi
•         Acil durum eylem plan ve prosedürlerinin oluşturulması
•         Risk analizi
•         Düzenli ve etkin bir saha ziyareti
Ayrıca Ulus Mühendislik Çevre Danışmanlık Eğitim İş Sağlığı ve Güvenliği Ltd. Şti. 09.04.2013- 09.04.2018, 7340 numaralı yetki belgesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilendirilmiş Çevre Danışmanlık firmasıdır.