BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN RİSKLERİNİN AZALTILMASI UYGULAMASI (BEKRA)

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN RİSKLERİNİN AZALTILMASI UYGULAMASI (BEKRA)

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN RİSKLERİNİN AZALTILMASI UYGULAMASI (BEKRA)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı online.cevre.gov.tr  adresinde Seveso Bildirim Sistemi olarak bildiğimiz sistem , teknolojik gelişmeler ve yapılan çalışmalar doğrultusunda geliştirilerek BEKRA adı ile devreye alınmıştır.

Bir önceki SEVESO Bildirim Sistemine yapılmış olan bildirimler online.cevre.gov.tr adresinden görüntülenebilmekle beraber, geliştirilen yeni sistemin alt yapısındaki değişiklikler nedeniyle, bildirimde bulunmuş bütün kuruluşların beyanlarını ivedi olarak güncellemeleri gerekmektedir.

Yeni devreye giren olan BEKRA Bildirim Sisteminde, Yönetmelik ekinde belirtilen toplama kuralı sanayiciler tarafından uygulanacak olup, belirlenen kuruluş seviyesi yine sanayici tarafından beyan edilecektir.

Bu bağlamda kuruluşların gerekli bildirim yükümlülüklerini 2016 yılının Haziran ayına kadar tamamlamaları gerekmektedir.