BEKRA (SEVESO) BİLDİRİMLERİ

BEKRA (SEVESO) BİLDİRİMLERİ

Bilindiği üzere 02 Mart 2019 Tarih ve 30702 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren BEKRA Yönetmeliği tehlikeli maddeleri bulunduran, bulundurması muhtemel olan veya içerisindeki endüstriyel bir kimyasal prosesin kontrol kaybı esnasında bu miktarlarda tehlikeli madde oluşması beklenen kuruluşları kapsamaktadır.
Yönetmelik kapsamındaki tüm kuruluşlar;
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın BEKRA (Seveso) Bildirim Sisteminden;
1-Kimyasal envanter listesinin belirlenmesi,
2- Yönetmelik gereğince toplama kuralına uygun bir hesaplama yapılması,
3-Hesaplama sonucunda Bekra Bildirim Sistemine bildiriminin yapılması gerekmektedir.
Yapılan Bekra ( Seveso) Bildirimi sonrasında işletmeler, sistem tarafından “Alt Seviyeli Kuruluş”, “Üst Seviyeli Kuruluş” veya “Kapsam Dışı” olarak sınıflandırılmaktadır.
Bahse konu raporların görsellerde bulunan son tarihinden önce tamamlanması gerekmektedir. Size, Alt ve Üst Seviye Kuruluş Raporlarını hazırlama konusunda Ulus Mühendislik Çevre Danışmanlık Eğitim İş Sağ. ve Güv. Ltd. Şti. olarak teklif vermekten memnuniyet duyarız.

Birlikte çalışmak dileği ile saygılarımızla,